Våre opplæringsprogram

 I tråd med Barnehjernevernets verdigrunnlag, skal alt arbeid med barn og unge bygge på et positivt og kjærlig syn på barn og anerkjennelse av barns eierskap til sin egen historie. Barnehjernevernet er en satsning i Folkehelseplanen. Målet er at alt arbeid med barn og unge i Oslo kommune skal bygge på et positivt og kjærlig syn på barn. 

 Barnehjernevernet skal sikre at barn og unge i Oslo kommune: 

Kjenner sine rettigheter, grenser og hva som er normalt. 

Opplever at noen er glad i seg. 

Forstår at det er trygt å snakke med en voksen. 

Her finner du våre tilbud innen fagområdet opplæring

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Monica Hoen Island

Spesialkonsulent
monica.hoen.island@vel.oslo.kommune.no
+47 92 61 96 96 

Lavin D. Kadir

Erfaringskonsulent
bhvp@vel.oslo.kommune.no
+47 47 75 07 14 

Alexander Sollie Hvaring

Spesialkonsulent
alexander.sollie.hvaring@vel.oslo.kommune.no
+47 48 62 52 94