Ung i Oslo/Ungdata

Her finner du tidligere utgaver av Ung i Oslo og Ungdatarapportene.

Ungdatarapporten 2018

Ungdata junior Groruddalen 2019

Ung i Oslo-Rapport 2018

Ung i Oslo 2018 Bydel Alna Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Alna Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Bjerke Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Bjerke Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Frogner Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Frogner Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Gamle Oslo Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Gamle Oslo Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Grorud Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Grorud Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Grünerløkka Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Grünerløkka Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Nordre Aker Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Nordre Aker Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Nordstrand Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Nordstrand Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Sagene Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Sagene Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel St. Hanshaugen Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel St. Hanshaugen Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Stovner Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Stovner Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Søndre Nordstrand Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Søndre Nordstrand Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Vestre Aker Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Vestre Aker Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Østensjø Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Østensjø Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo 2018 Bydel Ullern Nøkkeltallsrapport ungdomtrinnet

Ung i Oslo 2018 Bydel Ullern Nøkkeltallsrapport videregående

Ung i Oslo-Rapport 2015

Ung i Oslo-Rapport 2012

Nettsted

Navn

Jobbtittel

Epost@vel.oslo.kommune.no

+47 xx xx xx xx

Navn

Jobbtittel

Epost@vel.oslo.kommune.no

+47 xx xx xx xx

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO