SWITCH – EN TRYGGERE INNTAKSMÅTE AV RUSMIDLER

Hva:

Switch omhandler tryggere inntaksmåter av flere rusmidler. Korus Oslo, har på oppdrag fra Helsedirektoratet og Nasjonal overdosestrategi, fokusert på den delen av «Switch-kampanjen» som omhandler en tryggere inntaksmåte av heroin, røyking.

Hvorfor:

Årlig er det ca. 260 mennesker som dør en narkotikautløst død (videre overdose) i Norge. Det vi vet om dette antallet mennesker, er at det er forskjellige rusmidler som endte deres liv. Det vi også vet er at av de som dør av en overdose heroin, dør at mange av dem etter å ha inntatt heroin via sprøyte. Heroin er et potent rusmiddel og injisering er blant de mest potente inntaksmåtene. Videre vet man at om man røyker heroin fremfor å injisere det, så minsker man risikoen for overdose- og overdosedød betraktelig. Det er likevel viktig å understreke at det ikke er umulig å få en overdose selv om man endrer inntaksmåte til røyking, men at dette i flere tilfeller er forårsaket av at man i tillegg til heroin har inntatt andre rusmidler som eksempelvis benzodiazepiner og alkohol.

Hvordan:

Vi er nå i en prosess hvor vi jobber med å utbedre nytt og oppdatert læringsmateriale, samt at vi kan bistå med undervisning om tematikken om det er ønskelig.