STRATEGISK PLAN FOR RUSFELTET I OSLO KOMMUNE

Byrådets visjon er at Oslo skal være en grønn, varm og skapende by med plass til alle, også for personer med rusproblemer. De siste årene har det vært en utvikling og et skifte innenfor tjenestene på rusfeltet. Det har også vært bevegelse i den internasjonale, nasjonale og lokale ruspolitikken, der kunnskap og praksis understøtter at rusproblemer skal møtes med
helsehjelp, ikke straff og fordømmelse.

Byrådet ønsker å adressere utfordringene i ruspolitikken gjennom en strategisk plan for rusfeltet. Rusproblemer medfører en rekke faglig-etiske dilemmaer, og planen angir derfor en verdibasert retning for utvikling av tjenestene på rusfeltet i Oslo.