Rus og vold

Hva

Helsedirektoratet har gitt KoRus og RVTS i oppdrag å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Målgruppene for kompetanseutviklingen er i første omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten.

Hvordan

Kompetanseutvikling rus & vold er et samarbeid mellom de syv regionale Korusene (Kompetansesenter rus) og 5 regionale Ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Norge og andre relevante samarbeidspartnere. Det er totalt seks kunnskapsmoduler.

Korus Oslo har i samarbeid Steroideprosjektet utviklet en e-læringsmodul om anabole androgene steroider og andre dopingmidler. Dette er en del av et nasjonalt samarbeidsprosjekt om vold i rusbehandling. Deltagende kompetansemiljøer er alle de syv Korus og de fem RVTS.

Fagansvarlige: