Rus og vold

Hva

Helsedirektoratet har gitt KORUS og RVTS i oppdrag å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Målgruppene for kompetanseutviklingen er i første omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten.

Hvordan

Kompetanseutvikling rus & vold er et samarbeid mellom de syv regionale KORUSene (Kompetansesenter rus) og 5 regionale Ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Norge og andre relevante samarbeidspartnere. Det er totalt seks kunnskapsmoduler.

KORUS Oslo har i samarbeid med Steroideprosjektet utviklet en e-læringsmodul om anabole androgene steroider og andre dopingmidler. Dette er en del av et nasjonalt samarbeidsprosjekt om vold i rusbehandling. Deltagende kompetansemiljøer er alle syv KORUS og fem RVTS.

Fagansvarlige: