I Nederland har de testet rusmidler siden 80-tallet

Av Silje Mack, erfaringskonsulent

I Nasjonal Overdosestrategi 2019-2022 står både testing av rusmidler og varslingssystem for farlige rusmidler som nye tiltak som skal vurderes fremover.

Vi tar en nærmere kikk på rusmiddeltesting i Nederland, som er landet i Europa med lengst fartstid på feltet. De har brukt rusmiddeltesting i et overvåkings- og skadereduksjonsperspektiv siden slutten av 80-tallet.

Raoul Koning jobber for Jellinek, som i tillegg til å være en av Nederlands ledende aktører innen rusbehandling, også driver flere lokasjoner for rusmiddeltesting. Vi skulle besøke Raoul på testsenteret hvor han jobber i Amsterdam, men grunnet coronasituasjonen ble det et intervju over Teams.

Hva er tanken bak å la brukere få teste rusmidlene sine anonymt?

– Det er flere ting. Nasjonalt er målet å overvåke stoffene som er i omløp blant befolkningen til enhver tid, slik at en kan utvikle treffsikre tiltak. Dataene benyttes til varslingssystemer for å informere brukere og sette inn akutte tiltak dersom det oppdages rusmidler med svært høy styrke eller som inneholder farlige stoffer, men er også viktig for å følge trender og justere tiltak i et lengre tidsperspektiv.

– Ettersom vi også tilbyr hjelp og støtte ved rusproblemer, er testsenteret også en viktig arena hvor vi møter rekreasjonelle brukere i det daglige. At vi kjenner til dem og de kjenner til oss er en stor fordel. Det gir rom for en konstruktiv dialog rundt rusbruk og gjør at vi effektivt kan formidle informasjon om trygg bruk og bedrive forebygging og skadereduksjon overfor en gruppe som en ellers ikke ser eller hører mye til.

Hender det at dere henviser brukere av testsenteret til rusbehandling?

– Denne gruppen behøver i liten grad profesjonell hjelp, da de fleste er velfungerende og kun bruker rusmidler sporadisk i spesifikke settinger, slik at de sjelden utvikler avhengighet. Noen kan likevel oppleve uønskede effekter av bruken. Derfor har vi opprettet en tjeneste hvor rekreasjonelle brukere kan ringe til leger og få svar på spørsmål rundt for eksempel bivirkninger og tilhørende plager.

Fungerer rusmiddeltesting forebyggende?

– Vi ser i evalueringer at de vi prater med får et mer bevisst forhold til egen bruk, bruker tryggere og også deler det de lærer med vennene sine. Det er derfor en veldig effektiv måte å drive forebygging på, vi ser tydelig at det er med på å redusere både skader av rusbruk og utvikling av avhengighet.

Slik fungerer det:

Totalt er det 33 steder i Nederland hvor brukere kan teste rusmidler anonymt, og tilbudet finnes hos både private og offentlige helseaktører. I Amsterdam er det åpne testsentre alle ukedager. På de fleste stedene, som ofte er rusbehandlingssentre eller helsestasjoner, møtes brukere av sosialarbeidere som er tilgjengelige for å veilede rundt testing og trygg bruk.

Testingen foregår på flere måter. Først testes rusmidlene med en Marquis reagent test, som gir en indikasjon på hvilket rusmiddel stoffet inneholder. Denne testes sier ingenting om styrkegraden eller tilstedeværelsen av andre aktive stoffer, og rusmidler i flytende eller pulverform sendes derfor alltid videre til et laboratorie for en mer nøyaktig innholdsanalyse.

Unntaket er for piller, som i noen tilfeller kan identifiseres på bakgrunn av ytre karakteristikker slik som farge, form, logo og profil, diameter og tykkelse. Hovedkontoret til DIMS (Drugs Information and Monitoring System), som drives av det nederlandske Trimbos-instuttet, opererer med en ‘ukentlig liste’ over identifiserte piller som de er sikre på innholdet av. Dersom pillen brukeren ønsker å teste finnes på denne listen, får de umiddelbart informasjon om innhold, styrkegrad og anbefalt dosering. Det kan også skje at pillen dukker opp på DIMS’ liste over særlig potente eller farlige piller og at brukeren blir anbefalt å ikke konsumere pillen grunnet den høye risikoen. I Amsterdam finnes pillene som leveres inn allerede i databasen i rundt 50% av tilfellene. Dersom pillen er ukjent, må den sendes videre til laboratoriet hos DIMS for videre analyse, og brukeren får først svar etter en uke.

Alle prøvene som sendes inn blir gitt en unik kode, som brukeren deretter får. Denne koden kan brukerne oppgi når de ringer inn til testsenteret etter en ukes tid for å få lest opp resultatet.

For de fleste rusmidler gis en full oversikt over de aktive stoffene og styrkegraden av disse, dette kalles kvantifisering. For eksempel kan en prøve av kokain vise seg å inneholde 50% kokain, 8% levamisol og lidocaine (ikke kvantifisert). I dag kan disse rusmidlene kvantifiseres; MDMA, amfetamin, metamfetamin, kokain, levamisol, 4-FA, 2C-B, fenacetin og ketamin.

Kilder og relevante dokumenter:

Jellinek – Why do they test drugs in The Netherlands and how does it work

The Drugs Information and Monitoring System (DIMS) Factsheet

Raoul Koning, Jellinek