Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Hva er planlegging?
Det kan være flere folkehelse- og rusrelaterte planer i kommunen. Både Kommuneplanen, Folkehelseplan og Rusmiddelpolitisk handlingsplan er eksempler på slike. Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en kommunal del- eller temaplan som har som hensikt å samordne kommunens rusmiddelpolitikk og satsing. De rusmiddelforebyggende satsingene i planen vil kunne inngå i kommunens folkehelseplanlegging.

Enkelt sagt kan planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene beskrives gjennom spørsmålene: 

  1. Hvor står vi? Dette punktet kan omfatte en beskrivelse av nåsituasjon, analyse av sterke og svake sider på et eller flere områder (folkehelse, psykisk helse, rus, eldre osv), samt en analyse av behov og utfordringer «i dag» på dette valgte området.
  2. Hvor bør vi gå? Dette punktet har et fokus på fremtiden der man tar for seg hvilke behov som må dekkes fremover, og hvilke valg en må gjøre for å nå visjoner og mål en har satt seg.
  3. Arbeidet som skal  binde sammen «hvor står vi ?» og «hvor går vi ?» kan vi betegne planprosess. Sentrale spørsmål i denne planprosessen blir:
  • Hvilken kunnskap trenger vi for å lage en god prosess – og få frem gode løsninger?
  • Hvilken kunnskap trenger vi for å forstå prosesser og styringen av dem?

Fagansvarlige: