Rusfag

Hva er Rusfag?

Rusfag er en artikkelsamling fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet med to utgivelser årlig, men det er nå besluttet at det skal bli en digital satsing.
Artikkelsamlingen inneholder fagartikler innen temaene rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Hvorfor Rusfag?

Artiklene er i hovedsak produsert av fagfolk ved de ulike regionale kompetansesentrene på rusfeltet.

Hvordan publiseres Rusfag?

Redaksjonen i Rusfag består av representanter fra de syv korusene.
Korus Oslos representant i redaksjonen er Anniken Sand.
Redaktør for Rusfag er  Anne-Cathrine Reuterdahl , KoRus-Sør.

Rusfag formidles gratis fra Korus.
Spørsmål vedrørende utsendelse for Oslo-området, kontakt Ulla Falkseth

Siste utgave

Fagansvarlige: