LAVTERSKEL NYHETSBREV

Som en del av Helsedirektoratets Overdosestrategi lager Korus Oslo i samarbeid med Korus Øst et Lavterskel-nyhetsbrev. Her finner du informasjon om konferanser og seminarer, og vi nyheter fra forskningsfronten, samt annet stoff som er relevant for dette temaet.

Fagansvarlige: