LAVTERSKEL NYHETSBREV

Som en del av Helsedirektoratets Overdosestrategi 2014 – 2017 laget Korus Oslo i samarbeid med Korus Øst et Lavterskel-nyhetsbrev. Her finnes informasjon om  konferanser og seminarer, og vi presenterer nyheter fra forskningsfronten som er relevant for dette temaet. Presentasjoner fra avholdte konferanser kan man også finne her.

Fagansvarlige:

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO