Oslo har deltatt i en brukertilfredshetsundersøkelse for landets kommuner, og her finner du resultatene både for Oslo, og en samlet for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen, Frogner, Bjerke, Grorud, Alna, Østensjø var med. Kompetansesenter rus – Midt-Norge er ansvarlig for undersøkelsen.

“Seks av ti er fornøyde med kommunale rustjenester

En ny evalueringsrapport av opptrappingsplanen for rusfeltet viser at brukerne av tjenestetilbudene i kommunene gir positive vurderinger av ansatte i tjenesten, der relasjonene er preget av tillit, forståelse og respekt. Men det etterlyses mer involvering av og støtte til pårørende.” Du kan lese mer om undersøkelsen her: Helsedirektoratet – Seks av ti fornøyde med kommunale rustjenester