OVERDOSEFOREBYGGENDE ARBEID

Overdoseforebygging

Antall overdosedødsfall i Norge har vært forholdsvis stabilt siden 2003, med et gjennomsnitt på 260 dødsfall årlig.  Korus Oslo jobber med denne problematikken på flere måter, gjennom den nasjonale overdosestrategien som går frem til 2022, og gjennom Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid.  Les mer.

Switch – tryggere inntaksmåte av rusmidler

Årlig er det ca 260 mennesker som dør en narkotikautløst død (videre overdose) i Norge. Dersom man røyker heroin fremfor å injisere det, så minsker man risikoen for overdose- og overdosedød betraktelig. Les mer.

Nalokson

Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose. Noen eksempler på vanlige opioider er heroin, fentanyl, metadon, morfin, og oksykodon. Med nalokson i nesesprayform kan lekpersoner uten helsefaglig bakgrunn, kun med en rask opplæring, gi motgift til folk i overdose. Vi vet at det gjerne er folk som bruker opioider som oftest er vitner til andres overdoser. Med utdeling av nalokson nesespray er tanken at kamerater skal være bedre rustet til å ta vare på hverandre. Les mer.