Nytt krisetilbud for rusavhengige

Av Silje Mack, erfaringskonsulent

På tampen av fjoråret åpnet Eikaklinikken, tidligere kalt Gateklinikken, i Skippergata.

Klinikken fasiliteres av Foreningen Tryggere Ruspolitikk, og driftes av leger, sykepleiere, jurister i tillegg til andre ildsjeler, studenter og frivillige.

Initiativet kom i kjølvannet av Sverre Eikas bortgang, i et forsøk på å fange opp mange av hans tidligere pasienter som brått ble stående uten et tilfredsstillende hjelpetilbud. Sverre Eika drømte selv om å åpne ‘Gateklinikken’.

Les også: De vil starte akuttklinikk for rusavhengige

Klinikken har blitt mye besøkt etter åpningen, noe som kan tyde på at etterspørselen på gata er stor etter et slikt tilbud.

NRK Lørdagsrevyen laget et innslag om Gateklinikken i forbindelse med åpningen (fra 17.56 min)

Fikk nytt håp med Eikaklinikken

I fjor mistet Janne Bøhmer Killingstad og mannen fastlegen sin, som de hadde et godt samarbeid med. De fikk en ny fastlege, men følte seg ikke sett eller hørt.

– Han så på oss som narkomane, ikke som mennesker og pasienter. Vi har alltid vært åpne og ærlige med legen vår, men med slike holdninger er det ikke rom for dialog. Han bestemte bare at vi ikke skulle få flere medisiner, uten å knapt ha snakket med oss. For oss var det helt krise, og vi ble kastet rett tilbake på gata for å skaffe medisinene vi trengte. Vi måtte leve som ufrivillige kriminelle, og både økonomien og helsa gikk rett vest, for ikke å snakke om selvfølelsen, forteller Janne.

En dag fikk hun høre om et nytt tilbud som skulle åpne i sentrum, i Sverre Eikas ånd. Det ga dem håp.

– Vi sto først i køen dagen det åpnet, forteller hun ivrig. Vi ble registrert hos legen der, og kort tid etterpå kom hun på hjemmebesøk!

Janne slår ut med armene.

– Hvem er det som gidder å gjøre det?? Hun satt i stua hjemme hos oss for å bli kjent med oss. Det er klart at man åpner seg mer da. Vi har en veldig fin relasjon, samtidig som hun er veldig profesjonell.

Individuell behandling

– På Eikaklinikken lager de en plan basert på livssituasjonen din og helsa di, medisinene du får er skreddersydd til dine behov. Det er akkurat det jeg bestandig har savna andre steder, der er det samme oppskrift uansett hvem du er og hva du trenger, sukker hun.

– Som han nye fastlegen vi fikk – han skrev ut noen c-preparater mot søvnvansker som viste seg å være kraftig antipsykotika med forferdelige bivirkninger – vi ble grusomt dårlige av det. Men han brydde seg ikke om hvordan vi hadde det, alt han var opptatt av var at vi ikke skulle få noe rus.

Janne opplevde at hun fikk et nytt liv med hjelpen fra Eikaklinikken, og sier at hun endelig kjenner seg selv igjen.

– Bare det å bli tatt imot med åpne armer på den måten, gjør noe med deg, sier hun alvorlig.

– Nå kan jeg nyte morgenkaffen og være tilstede i livet. Når man er stabilisert faller mye på plass, og man har plutselig tid til å tenke over hva man vil, og gjøre andre ting. Nå kan jeg gå til psykolog og få adhd-utredning, jeg kan gå på yoga hvis jeg vil. Jeg føler jeg har fått så mye hjelp hos Eikaklinikken, de hjalp meg til og med å fikse mobilen min, smiler hun takknemlig.

Måtte gi opp LAR

Janne har tidligere vært i LAR-systemet, men taklet ikke det strenge regimet.

– Jeg taklet ikke den ekstreme kontrollen. Jeg trenger å føle selvbestemmelse og frihet over min egen hverdag. Gateklinikken er ordentlig hjelp – på ekte. Der kommer vi til ukentlige samtaler i stedet for urinprøver. Men de er strenge på sin måte – hver uke får jeg hjemmelekser, som å kjøpe tran og gjøre positive ting. Men vi har en god relasjon, så da hører jeg på dem og gjør min del, avslutter hun.

Eikaklinikken var et faglig initiativ

Ina Roll Spinnangr er styreleder og talsperson i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Hun forteller at tilbudet ble opprettet som en reaksjon på det akutte behovet som oppsto i etterkant av den brå bortgangen til Sverre Eika, som satt i FTRs fagkomité.

– Vi ble kontaktet av flere ressurspersoner som ønsket å bidra til å videreføre det viktige arbeidet Eika gjorde med å fange opp de som av ulike grunner falt mellom alle stoler, forteller hun.

– Vi i Tryggere Ruspolitikk bisto disse personene med blant annet å stille våre lokaler til disposisjon og bistå med det administrative, ettersom det i praksis hadde krevd en del tid og ressurser å starte opp en ny organisasjon eller stiftelse for formålet. Utover det er det viktig å understreke at Eikaklinikken er helt adskilt fra foreningens politiske arbeid.

– Må sette mennesker før systemer

I dag driftes tiltaket ved hjelp av donerte midler som dekker en lege og to sykepleiere i deltidsstillinger. Resten er frivillig innsats. Nylig fikk klinikken avslag på økonomisk støtte, ettersom kommunen ikke ønsker å samarbeide med dem.

– Velferdsetaten mener at disse pasientenes behov kan dekkes av kommunens etablerte tilbud, men Eikaklinikkens mål er jo å få flere fra gaten inn i eksisterende hjelpetiltak. Vi er altså ikke her for å konkurrere med de offentlige tjenestene, men for å hjelpe dem å nå flere, forteller Ina.

– Mange av pasientene som kommer til Eikaklinikken er oppi åra, og har mistet all tillit til systemet. De trenger rett og slett hjelp til å ta imot hjelp, og det bidrar vi til med å stabilisere dem og gi tett og tilrettelagt oppfølging i en periode. Deretter kan vi lose dem videre inn i andre tiltak, slik vi allerede har gjort med flere av pasientene.

– At dette ikke er noe kommunen vil støtte opp under eller samarbeide om, fremstår uforståelig for meg, sukker hun.

Trenger nye lokaler

I over fire måneder har Spinnangr vært på utkikk etter et nytt lokale. Stedet de holder til nå skal renoveres, og de må ut i løpet av mars måned.

– Det er ingen som ønsker rusavhengige i sin bakgård, forteller hun.

– Selv om vi i virkeligheten primært jobber oppsøkende, og de som kommer til oss kommer til avtalte tidspunkt.

– Vi har nå over 30 pasienter som per i dag er prisgitt det tilbudet vi gir dem. Det er mennesker som har blitt sviktet og avvist store deler av livet. Vi håper vi kan fortsette å være der for dem. Det beste for alle parter ville vært om vi fikk låne lokaler av kommunen, og samtidig kunne opprettet et samarbeid om veien videre.

Ønsker du å komme i kontakt med Eikaklinikken?
Kontakt driftsleder Hilde på hilde@eikaklinikken.no.

Janne Bøhmer Killingstad

Eikaklinikken

Ina Roll Spinnangr, FTR