UNODC med ny rapport om nye psykoaktive stoffer

Ut over på 2000-tallet har et stort antall rusgivende stoffer som ikke er omfattet av de internasjonale narkotikakonvensjonene blitt oppdaget på rusmarkeder rundt om i verden, også i Norge. Disse stoffene kalles for nye psykoaktive stoffer, ofte forkortet til NPS.

Narkotikakonvensjonen av 1961 regulerer plantestoffer som opium, kokablader, cannabis og stoffer som blir utvunnet fra disse plantene som heroin og kokain, mens psykotropkonvensjonen av 1971 regulerer syntetiske stoffer som er utviklet av legemiddelindustrien som amfetamin, LSD og barbiturater i tillegg til en lang rekke mindre kjente stoffer.

Nye psykoaktive stoffer har en rusvirkning som er lik stoffene som omfattes av narkotikakonvensjonene av 1961 og 1971. NPS kan også utgjøre en trussel mot folkehelsen som er sammenlignbar med stoffene som kontrolleres av disse konvensjonene. Ofte finnes det liten kunnskap disse stoffenes virkninger, farlighetsgrad og sosiale omkostninger.

I arbeidet med å kontrollere stoffene og minimere helserisikoen knyttet til bruken av dem er overvåkning av stoffmarkeder, informasjonsdeling, risikovurderinger og systemer for tidlig varsling viktige tiltak. FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) etablerte i 2013 UNODC Early Warning Advisory (EWA) som er verdens første globale overvåkningssystem for nye psykoaktive stoffer for å gjøre dette på et globalt nivå.

I rapporten Current NPS Threaths. Volume IV. November 2021 presenteres informasjonen om NPS som har blitt rapportert inn i perioden fra mai 2020 til april 2021. Rapporten slår fast at den største helsetrusselen kommer fra benzodiazepiner, mens antallet nye opioider fortsetter øke. I obduksjoner gjort av personer som har dødd av som en følger av nye psykoaktive stoffer er det ofte snakk om bruk av flere typer ulike stoffer.

Les hele rapporten her.