Ny miniguide om opioider

Det Europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) har publisert en miniguide om opioider, Opioids: health and soscial responses. Dette er en av flere miniguider som til sammen utgjør Health and social responses to drug problems: a European guide 2021.

Guiden om opioider gir en oversikt over de viktigste områdene når å forholde seg til når det skal utarbeides tiltak for opioidrelaterte problemer. Guiden vurderer også tilgjengeligheten og effektiviteten til ulike måter å møte disse problemene på. Den vurderer i tillegg hvilke implikasjoner som finnes for politikkutforming og praksis på dette området.