Forsker med ny bok om LAR-behandling i Norge

Aleksandra Bartoszko er sosialantropolog og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for sosialfag. I år kom hun med boken Treating Heroin Addiction in Norway. The Pharmaceutical Other. Boken er en casestudie der hun følger en LAR-pasient over to år.

Pasienten ønsker å beholde sitt nåværende medikament mens LAR ønsker å konvertere henne over til et annet medikament. Bakgrunnen for boken er Rusreform 2004 og pasientrettigheter for personer som har en rusmiddelavhengighet. I boken undersøker Bartoszko hvilke reelle muligheter pasienter med opioidavhengighet har til å benytte seg av disse rettighetene.

Boka setter et kritisk søkelys på grenselandet mellom jus og medisin, og de ulike ideologiene som påvirker hvordan begrep som personlig valg og pasientmedvirkning i realiteten får komme til uttrykk.  I et intervju med Erfaringskompetanse.no om boken sier Bartoszko LAR overveiende fokuserer på overdoseforebygging og slik setter pasientenes livskvalitet til side. Hun hevder i intervjuet også at retningslinjer tolkes og anvendes ulikt og brukes som en erstatning for individuell skjønnsvurdering.

Les intervju med Bartoszko i Erfaringskompetanse her.

Les artikkel om samme tema av Aleksandra Bartoszko  i Fontene her.

Les forlagets presentasjon av boka her.