Naloksonprosjektet

Hva er nalokson?

Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose. Noen eksempler på vanlige opioider er heroin, fentanyl, metadon, morfin, og oksykodon.

Nalokson er et godt kjent medikament som har blitt brukt som opioidmotgift av helsepersonell i flere tiår.

Med nalokson i nesesprayform kan personer uten helsefaglig bakgrunn, kun med en rask opplæring, gi motgift til folk i overdose.

Hva er naloksonprosjektet?

Dette forskningsprosjektet ser om nalokson kan ha en overdosereduserende effekt, gjennom opplæring i bruk av og utdeling av nalokson nesespray som akuttbehandling av opioidoverdoser.

Naloksonprosjektet har to komponenter; den ene består i selve utdeling- og opplæringsdelen som gjennomføres i samarbeid med landets kommuner, fengsler og andre relevante aktører som ønsker å ta del i arbeidet om å forebygge og redusere overdoser. Den andre delen av prosjektet er en forsknings- og analysedel der effekten av utdelingen og opplæringen evalueres og monitoreres, for å få kunnskap om nytten av tiltaket.

Naloksonprosjektets hjemmeside finner du her.

Hvorfor bør man være med i naloksonprosjektet?

Vi vet at det gjerne er folk som bruker opioider som oftest er vitner til andres overdoser. Med utdeling av nalokson nesespray er tanken at kamerater skal være bedre rustet til å ta vare på hverandre – Kameratredning med nalokson.

Naloksonprosjektet gir også kunnskap om førstehjelp til de som mottar sprayene og en samtale om rusbruk og overdoseforebygging.

Naloksonprosjektet er kompetanseheving både for personal og brukere.

Hvem bør være med i naloksonprosjektet?

Målet i nasjonal overdosestrategi er at nalokson nesespray skal være tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk.

I Oslo skal alle bydeler dele ut nalokson i trår med Oslostandard for Ovedoseforebyggende arbeid i bydelene.

Fengsler, væresteder for personer med rusproblemer og institusjoner for rehabilitering og/eller avrusing er andre aktuelle steder som bør dele ut nalokson som en del av sin overdoseforebyggende strategi.

Hvordan blir du med i naloksonprosjektet?

Ta kontakt med oss på e-post nalokson@vel.oslo.kommune.no for å høre hvordan din kommune eller institusjon kan bli med i prosjektet.

Alle ansatte som skal dele ut nalokson må ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om overdoseforebygging og nalokson. Denne kompetansen skal komme målgruppene til gode. For å bli en sertifisert naloksonutdeler må man ha gjennomført Naloksonkurset.

Det er Helsedirektoratet som finansierer sprayene. Sprayene finansieres mot at deltakerkommunen/institusjonen forplikter seg til å monitorere, registrere og innhente forskningsdata til naloksonprosjektet.

Fagansvarlige: