Musikkterapi i rus- og psykisk helse

Hva?

Musikkterapi i rusfeltet er en recovery-orientert praksis med fokus på å støtte opp under klienters egen bedringsprosess gjennom en ressurs- og samfunnsorientert tilnærming. Bruk av musikkterapi i rusfeltet anbefales i flere av Helsedirektoratets faglige retningslinjer.

Hvordan?

I musikkterapi engasjeres klientene i ulike former for musikalsk samhandling. Dette kan være improvisasjon, samspill og fremføring, komposisjon/låtskriving, samt lytting til og samtale om musikk. Musikkterapi i rusfeltet kan foregå både individuelt og i grupper. Musikkterapi vektlegger brukerinvolvering og likeverdige relasjoner. Musikkterapi er en mulighet innen medikamentfri behandling og kan komplementere og supplere samtaleterapi og andre medikamentfrie tilnærminger.

Hvorfor?

Brukere innen rusfeltet beskriver musikkterapi som nyttig i egen bedringsprosess, og kan oppleves som noe meningsfullt hvor klienten får nye mestringsopplevelser som kan bidra til håp og videre motivasjon for behandling, samt avkobling fra vanskelige tanker.

Hva gjør KORUS Oslo?

KORUS Oslo er en del av det nasjonales nettverket innen musikkterapi sammen med KORUS Bergen, Stavanger og Midt, Fagrådet- Rusfeltets Hovedorganisasjon, CREMAH og GAMUT/Polyfon. Målsetningen med nettverket er å sikre at musikkterapi blir et reelt alternativ for brukere av rus og psykiske helsetjenester.

KORUS Oslo kan bistå med: Utdypende informasjon om musikkterapi, kontaktetablering og innlegg/foredrag.

Foto: Lauren Mancke, Unsplash

Filmer om musikkterapi

Bak filmene står det nasjonale nettverket for musikkterapi i rus og psykisk helse. Nettverket består av NAPHA, KORUS Oslo, Midt, Bergen og Stavanger, Fredrikstad kommune, NMH, UiB og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.