Til minne om Sverre Eika

Av Silje Mack, Korus Oslo

Den tidligere kreftlegen ble kjent som «de rusavhengiges lege» i årene han jobbet på lavterskelinstitusjonen 24sju. Eika var kjent for å ta i bruk kontroversielle metoder og ‘hele felleskatalogen’ i hans forsøk på å redde personer i rusmiljøet. Mest av alt var han kjent for å se og behandle brukerne som individer og hele mennesker, og måten han møtte sine ‘pasienter’ på ble et vendepunkt for mange. For noen var det første gang de opplevde å bli møtt med tillit og verdighet.

«Hvert eneste sekund er det mange hjerter som banker takket være Sverre Eika – inkludert mitt eget», sa Arild Knutsen, leder i FHN, da nyheten om Eikas bortgang ble kjent. Dødsfallet ble dekket av alle landets største medier, blant annet med en nekrolog i Aftenposten.

Så mye betydde Sverre Eika for byens svakest stilte, at det ble bestemt at han skal bisettes i Oslo Domkirke. Den siste personen som ble bisatt der var Ari Behn.

Etter at det første sjokket over dødsfallet hadde lagt seg, begynte panikken å bre seg i rusfeltet. Sverre Eika etterlater seg ikke bare et stort tomrom i menneskers hjerter, han etterlater seg også mange rusavhengige som var avhengige av behandlingen han ga dem. Nå frykter både brukere, pårørende og fagfolk at det kan føre til overdosedødsfall dersom Eikas pasienter nå blir overlatt til seg selv uten et tilsvarende tilbud. De møter helseminister Bent Høie i et krisemøte for å diskutere muligheten for akutte tiltak.

Sverre Eika utfordret de etiske rammene rundt legers muligheter for å bedrive aktiv skadereduksjon og substitusjonsbehandling. Han fikk 7 tilsynssaker mot seg og gikk seirende ut av alle etter at det gang på gang ble konkludert at praksisen var etisk og medisinsk forsvarlig.

Det at nærmest en hel pasientgruppe ble så dypt berørt av én behandler, er beskrivende for hvilket unikt medmenneske Sverre Eika var.

Det at så mange kanskje ikke overlever eller vil bli vesentlig sykere uten hans hjelp og støtte, er beskrivende for hvor store hull vi fremdeles har i rusomsorgen i dag.

Arild Knutsen har tatt til orde for Eika-sentre som kan fortsette den livreddende, skadereduserende og medmenneskelige praksisen Sverre Eika ble hedret for da han mottok FHNs brukervennpris i 2016.

Det krever at flere leger og andre fagfolk tør å vise det motet og den faglige integriteten som Eika sto for når han kjempet for at rusavhengige skulle ha krav på like god behandling som alle andre.

Rett og slett fordi vi er alle like mye verdt.