MIGRASJON OG RUS

Det flerkulturelle samfunnet kan skape nye utfordringer for hjelpeapparatet, og det norske systemet kan være krevende å manøvrere i for brukere med flerkulturell bakgrunn.  Nye problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene. Sosiale, psykologiske og kulturelle elementer kan ha betydning for hvordan møtet mellom norsk helsevesen og mennesker med migrasjonsbakgrunn forekommer.

I tillegg til kurs, kan vi kontaktes for veiledning, foredrag osv. knyttet til tematikken migrasjon, rus og psykisk helse. Det er også publisert flere artikler og rapporter knyttet til denne tematikken.

Fagansvarlige: