MI materiale

KORUS Oslo har gjennom flere år drevet en veiledningsgruppe for MI-praktikere. Medlemmer i denne gruppa reiste spørsmålet om hvordan de kunne holde MI-kunnskapen og -ferdighetene sine vedlike, samt videreutvikle materiell til bruk for en yngre målgruppe. Arbeidet resulterte i nytt MI-materiell som ble lansert på Kulturhuset i Oslo fredag 11. mars. Hele lanseringen ble tatt opp og kan ses i opptaket på høyre side.

Veiledningsgruppen så behovet for å utvikle nytt materiell til bruk i arbeidshverdagen. De ønsket seg materiell tilpasset kommunikasjon med barn og ungdom. I tillegg ønsket de materiell som kunne benyttes for å øve egne MI- ferdigheter.

To helsesykepleiere i gruppen utviklet nye verdikort for barn og unge. En annen, tverrfaglig sammensatt gruppe, utarbeidet øvelseskort for praktikere som benytter MI. Mens den tredje gruppen laget en film som illustrerer ferdigheter i Mi, samt en samtale mellom Utekontakt og en ungdom. Filmen ligger på høyre side her.

I en travel hverdag kan det være utfordrende å få øvd seg i metoden. Tanken er at boksen med øvelseskort kan stå lett tilgjengelig i fellesarealer eller på pauserom, slik at terskelen for å ta dem i bruk blir så lav som mulig. Øvelsesboksen er bygget opp i tre fargekodede kategorier: Holdningssett, Kommunikasjonsferdigheter og Strategier. Til hver del er det laget veilednings- og øvelseskort. Kortene kan både benyttes i gruppe og individuelt.

Det er en stor fordel at flere på en arbeidsplass kjenner til og jobber etter samme metode. Da ligger forholdene bedre til rette for både å praktisere og øve seg i metoden.

Dersom du ønsker et eksemplar av øvelsesboksen og verdikortene kan du sende en epost til Monica Hoen Island. Boksene må hentes i Maridalsveien 3.

Vi har også sendt ut 50 verdi- og øvelseskortbokser til de regionale KORUSENE for de som kommer fra andre regioner.

Takk til veiledningsgruppa som laget materiellet; Line Skaarud, Mona Morken Rui, David Taylor, Aina Michalsen, Maria Gomez, Wenche Andersen, Anne Marte Aasen, Stine Thorsrud Willard, Mariann Holstad Dingstad og Cindy Engmark Sandvold

Ressurser og dokumenter

Lansering av MI materiale

MI med ungdom

Fagansvarlige: