Har lavterskeltiltak skylden for åpne rusmiljø?

Skrevet av Silje Mack, erfaringskonsulent i KORUS Oslo

Hjelpetiltak etableres gjerne der brukerne er og behovet er størst, men har lavterskeltiltak skylden for ansamlinger av rusavhengige?

De siste ukene har debatten rast rundt Frelsesarmeens lavterskeltiltak for rusavhengige, Fyrlyset, som holder til i Urtegata på Grønland. Grønland beboerforening avholdt nylig et folkemøte under parolen «Rusfrie byrom – Byrom for alle» for å kreve at Fyrlyset skal flyttes vekk fra deres nabolag.

Under møtet, som Fyrlyset selv ikke ble invitert til, fortalte beboere om lovløse tilstander med slåssing, forsøpling og overdoser i området rundt Frelsesarmeens lavterskeltiltak, som de mener tiltrekker seg psykisk syke og rusa personer. De trekker særlig frem at det er et område med skoler og barnehager, og mener at det ødelegger barnas oppvekstmiljø å bli vitne til både rusbruk og omsetning, samt vold og utagering knyttet til dette.

Hva er et egnet sted?

Også lokalpolitikerne i bydelsutvalget støtter en flytting av lokalene til Fyrlyset. Ledelsen i Frelsesarmeen har sagt seg villige til å flytte på seg, men understreker viktigheten av at de da får andre egnede lokaler hvor de kan fortsette å hjelpe målgruppen. Å kutte i tilbudet eller gjøre det mer utilgjengelig for brukerne som er avhengige av det, er uaktuelt for Frelsesarmeen, som minner om hvor viktig det er å være tilstede for de som trenger det mest.

Foreløpig er det ingen som har foreslått en alternativ løsning som alle parter støtter.

– Ikke et nytt fenomen

Lederen i Foreningen for Human Narkotikapolitikk, Arild Knutsen, mener at situasjonen har forverret seg de siste årene som følge av politiets aksjoner for å stadig spre og flytte de åpne rusmiljøene. Han forteller at klagene har dukket opp og flyttet seg i takt med at de rusavhengige har blitt jaget, først fra Plata, så oppover Karl Johans gate, så til Jernbanetorget og Skippergata og deretter til Brugata og Urtegata.

Han mener derfor at ingen tiltak i seg selv kan sies å forårsake selve problemet med uheldige ansamlinger, men at det snarere er lokale myndigheters mangel på håndtering av menneskene i rusmiljøet, og deres behov, som har skylden.

Mener værested er del av løsningen

Knutsen har tatt sterkt til orde for å opprette et værested for rusavhengige i sentrum, nettopp for å bedre situasjonen for både brukerne selv og områdene rundt. Han mener en slik løsning hadde bidratt til å redusere stigma og forebygge uønskede hendelser i byrommet, i tillegg til at det hadde gjort det enklere å hjelpe og følge opp denne gruppen.

Byrådet i Oslo satte imidlertid en stopper for dette. På bakgrunn av en utredning utført av Velferdsetaten, konkluderte de med at et slikt sted først og fremst ville fungere som en arena for bruk, kjøp og salg av illegale rusmidler. De henviste også til planene om å spre rusavhengige ut i bydelene på sikt, og mener at når det blir nok lokale tilbud i bydelene, vil ikke rusavhengige lenger være avhengige av sentrumsnære tilbud.

Alternativet til hjelp er verre

I mellomtiden fortsetter byens lavterskeltiltak å være tilstede for brukerne og hjelpe dem der de er. Det bør vi være takknemlige for. Alternativet er nemlig verre. Så får vi håpe at det snart kommer en dag der alle rusavhengige har et så godt og tilrettelagt tilbud at de ikke lenger behøver å oppsøke lavterskeltilbud for å få dekket de mest elementære behov som en matbit, en dusj og litt medmenneskelighet.

Frelsesarmeens lavterskeltiltak Fyrlyset i Urtegata