Erfaringer med korona og kommunalt rusarbeid

Helsedirektoratet ønsker mer kunnskap om hvordan koronapandemien påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger gjennom store deler av pandemien. Formålet er å innhente kunnskap om koronasmitte og endringer i rusmiljøene i Norge, samt kunnskap om hvordan det kommunale tjenestetilbudet for brukergruppen påvirkes av pandemien.

Du finner rapportene her.