Kontakt

Monica Hoen Island

Monica Hoen Island

Spesialkonsulent

monica.hoen.island@vel.oslo.kommune.no
+47 92 61 96 96

 Alexander Sollie Hvaring

Alexander Sollie Hvaring

Midlertidig spesialkonsulent

alexander.sollie.hvaring@vel.oslo.kommune.no
+47 48 62 52 94

Lavin D. Kadir

Lavin D. Kadir

Erfaringskonsulent

bhvp@vel.oslo.kommune.no
+47 47 75 07 14

 Alexander Sollie Hvaring

Alexander Sollie Hvaring

Midlertidig spesialkonsulent

alexander.sollie.hvaring@vel.oslo.kommune.no
+47 48 62 52 94

Monica Hoen Island

Monica Hoen Island

Spesialkonsulent

monica.hoen.island@vel.oslo.kommune.no
+47 92 61 96 96

 Alexander Sollie Hvaring

Alexander Sollie Hvaring

Midlertidig spesialkonsulent

alexander.sollie.hvaring@vel.oslo.kommune.no
+47 48 62 52 94

Korus Oslo

Kompetansesenter rus – Oslo er ett av sju regionale kompetansesentre som har til oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet.

Epost: henning.pedersen@vel.oslo.kommune.no
Telefon: +47 90125637
Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO
Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO