Hva skjer videre med Kommunenettverket?

Av Bjørnar Bergengen, spesialrådgiver KORUS Oslo

En viktig del av Overdosestrategien har siden den ble lansert i 2014 vært Kommunenettverket. I starten deltok kun ni kommuner. Nå er totalt 34 kommuner knyttet til nettverket. Med unntak av årene med koronapandemi har det vært arrangert årlige samlinger i nettverket. I år ble samlingen avholdt 31. mai og 1. juni på Scandic Hotel St. Olav i Oslo. Totalt deltok 84 personer på samlingen De fikk høre innlegg om blant annet hvem er det som dør av overdoser, sucidalitet og den nye brukerorganisasjonen Chemfriendly. På samlingen ble det også tatt opp at vi står foran en ny sommer der overdoserisikoen øker. Derfor er det svært viktig at tiltakene rundt om i landet gir ferievikarer en tydelig påminnelse om hvor viktig det er å arbeide overdoseforebyggende.

Ved siden av det faglige innholdet er nettverkssamlingene en ypperlig arena for ansatte rundt om i det kommunale Norge som arbeider for å forebygge overdødsfall og skader hos mennesker som bruker narkotiske stoffer, til å utveksle erfaringer og hente faglig støtte til eget arbeid. Ved årsskiftet utløper er den siste strategiperioden over. Hva som skjer etterpå er ennå ikke avklart, og dermed er det uvisst hvilken skjebne overdosenettverket får. Det ble uttrykt et sterkt ønske fra deltagerne på samlingen om at Helsedirektoratet vil fortsette å gi tilskudd til å videreføre nettverket også inn i denne perioden.

Kommunenettverkssamling 2022

Jeanette Rundgren, KORUS Øst
Lise Hellum Håkenstad, KORUS Øst
Turi Traaen, KORUS Oslo

Andres Lekanger, Chemfriendly