SOMA «UTE»

Hva er SOMA «UTE»
SOMA «UTE» er et dokumentasjonssystem spesielt utviklet for oppsøkende og forebyggende tjenester i kommuner og bydeler. Siden 2010 har Kompetansesenter rus – Oslo kunnet tilby kommuner og bydeler muligheten til å anskaffe dokumentasjonssystemet SOMA «UTE». Programmet er utviklet i samarbeid med leverandøren SOMA Solutions. Systemet er en tilpasset versjon av PAS/EPJ systemet SOMA som også brukes av en rekke rehabiliteringsinstitusjoner innenfor somatikk og psykiatri. Systmet er derfor basert på offentlig regelverk og gjeldende standarder.

Hvorfor vurdere SOMA «UTE»

 • Hva vil SOMA «UTE» bety for din utekontakt/forebyggende tjeneste
  • Lettere å Strukturere arbeidet
  • Enklere å holde Oversikt overalt som er registrert
  • Systematisk arbeid på en Moderne plattform
  • Enklere å legge til rette for en god Arbeidsflyt
  • Synliggjøre tid som medgår til individuelt oppfølgingsarbeid
  • Kvalitet i dokumentasjonsarbeidet
  • Mulighet for å følge offentlige krav til informasjonssikkerhet
 • Hva får du dersom du gjør en anskaffelse?
  • Et fagsystem som er enkelt intuitivt og oversiktlig
  • Støtte og opplæring til å kunne registrere all relevant informasjon
  • Enkel og rask informasjonstilgang
  • Mulighet for å bygge egne maler som kan skrives ut
  • Mulighet for å registrere observasjoner som gjøres ifbm feltarbeid/miljøarbeid
  • Effektiv generering av feltrapporter/grupperapporter/tilpassede rapporter
  • Mulighet for å gjennomføre individuelle kartlegginger med skårutregning
  • Mulighet for enkel innskanning av eksterne dokumenter
  • Et fagsystem i stadig utvikling
  • Jevnlige erfaringsdager med andre tjenester som bruker systemet
  • Årlige erfaringsdager med andre tjenester som bruker systemet

Hvordan gjøre avrop på SOMA «UTE»
Dersom du vurderer å anskaffe SOMA «UTE» ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg/dere videre