SAT

Hva er SAT?
SAT står for situasjon – analyse – tiltak og er et kartleggings- og analyseverktøy. En SAT blir veiledet av KORUS, og tar tre – fire måneder å gjennomføre. Den egner seg godt for mindre tjenester, og kan gi et godt grunnlag for å prioritere tjenestens innsats.

Hvorfor benytte SAT?

  • Når man har registrert endringer i et miljø eller i en målgruppe over tid
  • For å kartlegge et område, eller har observert et fenomen som man ønsker å gå i dybden på
  • Når man trenger å få en bedre oversikt for å prioritere og spisse sin egen innsats

Hvordan gjennomføre SAT?
Relevante samarbeidspartnere, målgruppen og lokalmiljøet inviteres inn til strukturerte møter. Informasjon fra disse møtene suppleres med data fra statistikk (gjerne innhentet fra eget dokumentasjonsverktøy), forskning, rapporter og planverk. Dataene analyseres og danner grunnlaget for en tiltaksplan. Tiltakene som foreslås skal være relatert til tjenestens mandat, ha basis i evidensinformert praksis, og de bør være på universelt, selektivt og indikativt nivå. Alle funnene oppsummeres i en sluttrapport som inkluderer tiltaksplanen.

Se opplæringsmateriell her