Ny veileder for overdoseforebyggende samtale

Av Bjørnar Bergengen, Korus Oslo

Norge har i mange år vært blant landene i Europa med flest overdosedødsfall. I 2020 døde 324 mennesker i Norge av overdoser. Dette er det høyeste antallet overdosedødsfall på 20 år. Ulike tilnærminger for å få ned dette tallet har blitt foreslått. Blant disse er det som har blitt kalt en overdoseforebyggende samtale. I det reviderte kapitlet om akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose i pakkeforløpet for behandling ruslidelser er den overdoseforebyggende samtalen nevnt som et av tiltakene som skal tilbys pasienten.

For å høre om denne samtalen har vi tatt en prat med Camilla Bordrevich som er spesialkonsulent hos Korus Oslo. Sammen med samarbeidspartnere fra andre kompetansemiljøer arbeider hun med å lage en veileder for den overdoseforebyggende samtalen

Hei Camilla. Hva er det dere holder på lage?

Hei du. Vi utarbeider en veileder som først og fremst skal være et verktøy for å hjelpe ansatte å stille de spørsmålene det er viktig å stille til mennesker som er i overdosefare eller i selvmordsfare. Ofte er dette vanskelig spørsmål å stille.

Fra hvilke yrkesgrupper kommer disse ansatte?

VI tenker at veilederen kan være nyttig for alle som jobber med personer som har rusproblemer, så vi håper at veilederen kan brukes av hele førstelinjetjenesten egentlig.

Jobber du med dette aleine?

Nei. Det er et samarbeid mellom RVTS Øst, Korus Øst og Korus Oslo.

Hva er bakgrunnen for at dere begynte å jobbe med dette?

Dessverre ligger Norge fremdeles veldig høyt på overdosestatistikken i Europa så dette er en del av arbeidet med å få disse tallene til å se bedre ut. I mange av undersøkelsene som er gjort om overdoseproblematikk kommer det fram at tjenesteapparatet spør for lite. Noe som gjør at risikofaktorer for overdose hos pasienten ikke blir oppdaget.

Hva tror du det kan komme av?

Jeg veit ikke helt. Jeg tror mange kan kvie seg for å spørre om de virkelig vanskelige tingene. Innenfor psykisk helsevern så tok det tid før det kom et fokus på at innlagte pasienter kunne ha barn. Det var først etter at det ble avdekket at ungene gikk for lut og kaldt vann hjemme mens foreldrene var innlagt at de begynte å spørre om dette innenfor det psykisk helsevernet. Den overdoseforebyggende samtalen er et forsøk på å fange opp nødvendig informasjon om pasienten på en systematisk måte fordi det i dag ikke nødvendigvis er slik at du få spørsmål om overdoser selv om du er sterkt rusavhengig.

Hva vil selve produktet være for noe?

Det vil være en liten veileder som forklarer hvorfor vi gjør det her, og hvilke risikofaktorer som finnes som for eksempel sårbare overganger. Vi ønsker at førstelinja skal stille de viktige spørsmålene, og bidra til økt bevissthet rundt risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for overdose.

Hva er de sårbare overgangene?

Det kan være når du kommer ut av fengsel eller dropper ut av behandling. Alle overgangene hvor du går fra å ha ruset deg mindre til å plutselig begynne å ruse deg igjen. Det er skumle faser.

Hvilke andre risikofaktorer for overdose finnes det?

Særlig risikosituasjoner er nylig relasjonsbrudd og sorg, mange påfølgende overdoser, at man er utslitt og at man injiserer, særlig å injisere aleine er skummelt.

Hva med beskyttende faktorer?

At man kjenner seg akseptert i et fellesskap, at man har støtte, at det er enkel tilgang på tilpasset hjelp, at man får oppfølging etter overdose, og særlig god oppfølging etter flere overdoser. Her er det viktig at det er gode rutiner i tjenestene for å samtale om overdoser og selvmord for eksempel.

Når er veilederen klar?

Nå er den i en revideringsfase, så forhåpentligvis er den snart klar til å bli testet ut.

Hvor kan interesserte henvende seg for å få veilederen når den er klar?

Det vil være til Korus og RVTS.

Er det noen spesielle metoder som brukes?

Ja. Vi bruker mange av elementene fra motiverende samtale som er en anerkjent og evidensbasert samtalemetodikk. Men hovedsaken er at folk i tjenestene begynner å stille pasienten spørsmål om overdoser.  Har du tatt overdoser? Hvilke er faringer har du med overdoser? Alle disse tingene som det er viktig å spørre om.