Intervju med Turi Traaen

Skrevet av Bjørnar Bergengen, spesialkonsulent KORUS Oslo

Ei god stund kalte vi henne den nye Øystein siden hun tok over som koordinator for naloksonprosjektet etter Øystein Brun Ericson. Hun kom til Korus Oslo samtidig som koronapandemien stengte ned Norge. Nå er en tilnærmet normalitet vendt tilbake. Folk kan samles igjen og Traaen har startet sin nalokson-turné. For å høre mer om planene fremover har vi tatt en prat med henne.

Hvem er du Turi?

Jeg er naloksonkoordinator. Jeg har jobbet på NAV og flere år i Uteseksjonen. På Uteseksjonen opplevde jeg flere ganger mennesker som hadde tatt overdose. Nalokson delte jeg også ut mens jeg arbeidet der. Jeg brenner for både å forebygge og redde liv ved overdoser.

Når begynte du som naloksonkooordinator?

Jeg begynte første februar i år. Så selv om jeg har kommet godt inn i jobben, så er det først etter at samfunnet åpnet opp og jeg kan dra og besøke folk at jeg føler at jeg har kommet fullt i gang.

Hva er ansvarsområdet ditt?

Mitt ansvarsområde er å støtte de som skal dele ut nalokson i bydelene i Oslo, og alle kommunene i Norge bortsett fra de som hører til Vestland og Midt-Norge. Vi arbeider også for at nalokson skal bli tilgjengelig i fengslene i Norge.

Hva er du rent konkret gjør?

Det er forskjellige ting. Jeg tar imot bestillinger på nalokson, og jeg bidrar til opplæringen som ligger forut for at man kan begynne å dele ut nalokson. Om det er nødvendig kan jeg også være med å motivere kommuner til å begynne med naloksonutdeling. Hvis noen synes registreringen som er knyttet til naloksonprosjektet er vanskelig kan jeg hjelpe til med dette. Så å være naloksonkoordinator betyr varierte arbeidsoppgaver med en del reising.

Hvis en kommune ønsker å begynne å dele ut nalokson, skal de da kontakte deg?

Det er jo kjempefint om de kontakter meg dersom de allerede har kommet så langt at de har bestemt seg for å begynne å dele ut nalokson. Alle som skal dele ut nalokson må ha opplæring i det. Vi har et e-kurs som de kan ta, eller jeg kan komme og gi kommunen opplæring. E-kurset er veldig bra, og jeg får mange gode tilbakemeldinger på det. Men det er ikke sikkert at de får svar på alle spørsmålene de kan ha hvis de bare tar e-kurset. Nå er jeg på det liker å kalle en liten naloksonturne rundt om på Østlandet og Sørlandet hvor jeg snakker med kommuner som ikke har bestemt seg for å dele ut nalokson. Jeg forsøker å overbevise dem om at de skal gjøre det. Da snakker jeg enten med kommunene en og en eller jeg arrangerer gruppemøter.  Da samarbeider jeg med de regionale Korusene som hjelper meg med å få tak riktig person og som har litt informasjon om kommunen.

Hva slags informasjon er det?

Det er for eksempel hvor mange overdosedødsfall det er der slik at jeg kommer best mulig rusta inn og kan si at overdosedødsfall er ikke bare et storbyfenomen for eksempel.

Det e-læringskurset, er det noe du bare kan gå fritt inn på eller?

Ja. Hvem som helst kan ta det. Hvis man ønsker det så kan man også få en diplom.

Hva kan være årsaken til at noen kommuner tenker at vi ikke har behov for nalokson her?

Det er en del som tenker at nalokson skal vi bare gi til de som vi vet bruker heroin, og vi har koll på hva de fem heroinistene i kommunen vår driver med. Sånn er det jo nødvendigvis ikke i virkeligheten. Mye av det jeg sier er at målgruppen er mye større enn det du tror. Det er ikke bare de klassiske rusbrukerne men også de som er pårørende eller omgås de av andre grunner. I tillegg er det gruppen med personer som vi ser øker på overdosestatistikken, og det er de som bruker sterke smertestillende midler som mest sannsynlig er foreskrevet av legen. Så er det noen som tenker at vi har ikke tid til å drive med dette, eller at vi ikke har råd til det. Men nalokson er gratis, så kommunebudsjettene får ikke noen ekstrabelastning av å dele det ut.

Kan du si litt mer om denne gruppen som bruker legemidler?

Det er jo en helt annen gruppe en den klassiske gatenarkomane som vi kanskje først og fremst tenker på i denne sammenhengen. Gjennomsnittspersonen i denne gruppen er en 70 år gammel kvinne som er smertepasient. Å gå med kroniske smerter over lang tid sliter på psykisk. Da kan det være at noen bruker benzodiazepiner for nervene for å bruke et litt gammeldags uttrykk, og så slapper man av med et par glass rødvin hver dag. Da begynner det å bli en coctail som er farlig. Alle kommunene i Norge har noen som bruker opioider på denne måten. Dermed er målgruppen mye større enn man ofte tror den er.

Hos Korus Oslo har du blitt kalt den nye Øystein. Fortsetter du i samme sporet som han eller har det kommet noen nye utfordringer, noen nye oppgaver til?

Øystein har gått opp en veldig god vei så jeg vil ikke finne opp hjulet på nytt. Jeg fortsetter og utvider arbeidet han gjorde.  Denne våren og sommeren har vi fått med flere bydeler i Oslo, men det er et par igjen som jeg driver og mørner. Så er det flere fengsler og flere kommuner som også har kommet med. Den fine stien som Øystein gikk opp har blitt en bredere og bredere vei.

Kunne du si litt mer om nalokson i fengsel?

Jeg har et samarbeid med kriminalomsorgen som ønsker at fengslene skal dele ut nalokson. Vi vet jo at det ved løslatelse er en veldig høy overdoserisiko så da hadde det vært fint om den løslatte fikk med seg nalokson. Selv om du ikke får brukt den på deg selv så kan det være fint å ha den dersom en du kjenner har en overdose. I tillegg er det å snakke om nalokson i seg selv positivt fordi det åpner opp for å snakke om overdoser noe som i seg selv er overdoseforebyggende. Vi ønsker at alle fengslene skal dele ut nalokson til innsatte under soning og til personer som sitter i varetekt. Mange fengsler er positive til dette, men vi ønsker å få med flere.

Jeg tenker at nalokson er et såpass viktig hjelpemiddel at jeg håper naloksonprosjektet fortsetter og at flere steder deler ut nalokson. Jeg tenker jo at nalokson er et godt hjelpemiddel både for å hindre overdosedødsfall, men også hjerneskader. Vi ser at i over 90 % av tilfellene hvor det har blitt brukt nalokson så har den som har tatt en overdose overlevd. Sprayen er enkel å bruke, og det er mange som klarer å bruke den selv om de er veldig rusa. Erfaringene våre viser at de som får sprayen tar vare på den og bruker den når det er nødvendig. Brukerne selv er glade for at vi deler ut nalokson. På utdelingsstedene opplever de at det å sette seg ned og snakke om nalokson kan gi veldig ålreite samtaler med brukeren. Slik blir de kanskje enda bedre kjent med brukeren enn de ellers ville ha blitt.

Så det har noen tilleggsgoder for en kommune det å dele ut nalokson?

Nalokson deles ikke ut på samme måte som brukerutstyr deles ut. De som deler skal gå gjennom spørsmålene som finnes i nettskjemaet som skal fylles ut ved utdelingen. Den som deler ut nalokson må gjøre dette sammen med brukeren, og det kan kanskje gjøre det litt mer krevende enn å dele ut brukerutstyr. Vi ønsker at det skal være en samtale rundt utdelingen, for naloksonprosjektet er også et forskningsprosjekt. Men det er et forskningsprosjekt som kan vise seg nyttig på både kort og lang sikt. Jeg vet at det er mange som kvier seg for å snakke om overdoser med brukerne, men å dele ut nalokson er måte å få til dette på. I seg selv er det å snakke om temaet med brukerne overdoseforebyggende. Du kan også bli bedre kjent med brukeren din. Det kan også være nyttig å få statistikk over hva brukerne har svart, og det kommer en gang eller to i året. Statistikken kan hjelpe deg til å få bedre oversikt over hvor du bør rette inn tiltak. For eksempel så var det en kommune som tok ut statistikk nylig og så at brukerne gjorde det meste helt rett ved en overdose. De ringte 113, la personen med overdose i stabilt sideleie, men ingen gjorde grunnleggende førstehjelp som er hjerte-lungeredning. Kommunen kan ta dette som et hint om at de kanskje skal gjennomføre en opplæring i hjerte-lungeredning.

Har du spørsmål?
Kontakt naloksonkoordinator Turi Traaen;

turi.traaen@vel.oslo.kommune.no
+47 915 67 792

Turi Traaen