Ernæring

Vi trenger å øke fokuset på ernæring i rusfeltet! Korus Oslo har hatt et samarbeid med Helsedirektoratet og noen lavterskelinstitusjoner knyttet til fokus på ernæring. Vi har lansert oppskriftskort tilpasset lavterskelfeltet.