DOPING

DOPING

KORUS Oslo har arbeidet med doping utenfor den organiserte idretten siden 2006. Vi publiserer nyhetsbrevet Russisk Rulett som presenterer aktuell forskning på feltet, holder foredrag om temaet og samarbeider med andre relevante aktører på feltet. Målet er å øke oppmerksomheten og spre kunnskap om bruken av disse substansene og kulturen som finnes rundt denne. Les mer.

RUS & VOLD

Helsedirektoratet har gitt KORUS og RVTS i oppdrag å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Målgruppene for kompetanseutviklingen er i første omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten. Les mer.