Doping utenfor organisert idrett

Hva

KORUS Oslo har arbeidet med doping utenfor den organiserte idretten siden 2006.

Hvordan

Vi publiserer nyhetsbrevet Russisk Rulett som presenterer aktuell forskning på feltet, holder foredrag om temaet og samarbeider med andre relevante aktører på feltet. Målet er å øke oppmerksomheten og spre kunnskap om bruken av disse substansene og kulturen som finnes rundt denne.

Med dette nyhetsbrevet ønsker vi også ha et fast fokus på bruken av disse substansene og kulturen som finnes rundt denne. Videre vil vi søke å få til samarbeid med ulike andre aktører som har et fokus på dette.

I samarbeid med Stereoideprosjektet har KORUS utviklet et e-læringsopplegg om anabole steroider og vold. Dette er en del av et nasjonalt samarbeidsprosjekt om vold i rusbehandling. Deltagende kompetansemiljøer er alle syv KORUS og fem RVTS (regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Hvorfor

Bruk av anabole steroider og andre prestasjonsfremmende substanser blitt satt i sammenheng med  bruk av alkohol og ulike narkotiske stoffer. Et økt fokus på dette området kan medvirke til å gi brukerne et bedre behandlingstilbud.

Fagansvarlige: