...
...

Av: musikkterapeut Synnøve Gustavsen Ovrid og erfaringskonsulent Thomas Barstad,  Uteseksj...

Av: Bjørnar Bergengen, Spesialkonsulent, Korus Oslo

På oppdrag fra Helsedirektoratet utarbe… ...