Flere er i villrede om hvor grensen går mellom hva som er en streng oppvekst og hva som ka… ...