Oslo kommune har søkt om midler fra Helsedirektoratet for å bli programfylke i Program for… ...

Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) har gitt Velferdsetaten i opp… ...

Stimuleringsmidlene er omdisponert fra 2017

Korus har de siste årene forvaltet tilskudd til… ...

Korus Oslo har regionalt ansvar for å koordinere opplæring av tvangsbestemmelsene i helse-… ...

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av “Psykologer i de kommunale… ...

Opplæringen gjennomføres med fire to-dagers samlinger i løpet av 2017:

  • Samling 1: 11.-12. j
...

Klikk her for å lese kurskatalogen til Korus Oslo høsten 2016… ...

Temaet for Nasjonal Ruskonferanse 2016 er: I samhandlingens navn! Om brukermedvirkning og … ...