...
...
...
...

Hvordan kan vi nå barn og unge som ikke har det bra hjemme? Korus har laget flere plakater… ...

Her kan du laste ned plakater med oversikt over hjelpetelefoner for barn, unge og foreldre… ...