Appell fra en ambulansearbeider

Appell holdt av Bjørn Loe paramedic, ambulansetjenesten OUS, Stasjon sentrum,  på Verdens overdosedag, 31. august i Oslo.

I 2020 hadde vi 324 narkotika utløste dødsfall i Norge hvor 51 er Oslo borgere, mennesker som nå ikke er blant oss lenger.

Vi i ambulansetjenesten undres jo over dette alt for høye tallet. Hva skjedde?

Tallene gikk jo gradvis nedover. 289 i 2018. 275 i 2019.

Til tross for økt fokus, Switch kampanje og alle lavterskeltilbudene ideelle og offentlige. Fra sprøyterom til brukerom og økt tverrfaglig samarbeid. Sterk nedgang i  O.D oppdrag for vår tjeneste.

Vi har jo alle sammen hatt våre utfordringer under denne pandemien, men det rettferdiggjør ikke de menneskene som vi har mistet.

Ambulansetjenesten har en mistanke om hva som kan være en av faktorene:

Vi vet jo at det deles ut Nalokson nesespray til rusavhengige  og andre som uten tvil er med på og redde liv og forbygge alvorlige skader.

Nalokson nesesprayen til SERAF og kameratredning er et genialt prosjekt, selv politiet i Oslo er utstyrt med nesespray, med formål om å redde liv. Og politiet har samtidig en lavterskelholdning ved overdoser.

Men vi vet også at det er mange som unnlater og ringe 113 etter en overdose hvor det brukes nesespray.

Det betyr at det er mange som ikke får den oppfølgingen eller tilbudet om helsehjelp som så mange rusavhengige sårt trenger når de er i en sårbar situasjon.

Men i alle de årene som jeg har jobbet i ambulansen så har rusmiljøet alltid vært utrolig flinke til å ta vare på hverandre ved overdoser av rusmidler.

Men vær så snille og ikke ekskluder oss. For vi ønsker heller ikke å miste noen.

Som sikkert mange av dere kjenner til, så har Anestesilege Arne Skulberg og Ambulansetjenesten OUS kjørt et Nalokson-studie, med formål for å kunne gi en sikrere og bedre medisinsk behandling ved oppvåkning etter overdoser.

Vi har en nasjonal overdosestrategi som har en null visjon når det gjelder overdosedødsfall. Det er en nasjonal dugnad som vi alle må være med på så vi kan nå målet.

Vi ønsker å kunne bidra til en sikker oppvåkning, oppfølging og redusere faren for alvorlige skader eller overdoser og dødsfall.

Vi har også en oppfordring til landets og Oslos politikere:

Være aktivt med på den dugnaden innenfor rusomsorgen. Sørge for gode lavterskeltilbud og et verdig liv for de som har diagnosen rusavhengighet.

Få en bred enighet om rusreformen, kanskje det å kalle det for avkriminalisering ikke høres politisk korrekt ut?  Det er jo ikke snakk om legalisering.

Men innfør amnesti for brukerdoser i stedet for da vel, om det er mer politisk akseptert av de som ikke støtter det forslaget.

Dette er en pasientgruppe som bør ivaretas, så de kan leve med diagnosen rusavhengighet og ikke dø av sykdommen.

Har våre politikere noen konkrete planer med legevakta i storgata 40 når den nye storbylegevakta på Aker åpner?

Vi har et sterkt behov for en sentrumsnær ROP legevakt.

En legevakt dedikert for rus og psykiatri, med et godt lavterskeltilbud og oppfølging, så vi kan forebygge med skadereduksjon og overdosedødsfall.

En oppfordring som sendes til våre politikere og helseforetak.

Nullvisjon på overdosedødsfall krever mange tiltak.