Åpningen av Oslos første rusmiddelanalyse-tjeneste

Av Bjørnar Bergengen, spesialkonsulent KORUS Oslo

Foreningen Tryggere Ruspolitikk åpnet sitt analysesenter for illegale rusmidler 24. februar.

Tilstede på åpningen var blant andre bystyrepolitikere, representanter fra brukerorganisasjoner, lavterskeltiltak og tiltak innenfor Velferdsetaten i Oslo og Legestudentenes rusopplysning.

Rusmiddeltestingen opererer innenfor juridiske rammer som fremdeles kan oppleves som uklare. Testutstyret er finansiert gjennom crowdfunding, og foreningens leder Ina Roll Spinnangr sier det vil være vanskelig å fortsette på permanent basis uten offentlig støtte siden foreningen ikke har penger til å drifte tjenesten. Derfor vil tjenesten være basert på frivillighet i tiden fremover.

Tjenesten er ikke åpen for drop-in. Den som ønsker å teste et stoff må ta kontakt med foreningen på kryptert e-post for å få en timeavtale, og her møte opp personlig. Stoff kan derfor ikke sendes i posten. Det vil ikke bli gjort mer enn en test per person. Mengden stoff som testes vil ikke overskride 1 milligram. Etter gjennomført test vil stoffet bli destruert. I lokalet vil det ikke være mer enn en prøve om gangen.

Faglig leder for Tryggere ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust, fortalte at de aldri vil si at et testet stoff er trygt å bruke, men de vil kunne oppdage om noe er direkte farlig eller om det finnes ukjente stoff i prøven som blir testet.

Foreningen mener et tilbud om rusmiddeltesting kan ha flere positive effekter ut over oppdagelsen av farlige stoffer. Det kan etableres dialog med brukere som ikke har kontakt med hjelpeapparatet og nå brukergrupper som eksisterende skadereduserende tiltak ikke når per i dag. De mener rusmiddeltesting også kan brukes til å samle inn data om hva som er tilgjengelig på rusmarkedet, noe som også kan være til nytte i et varslingssystem om farlige stoffer i omløp.

Intervju med «Eirik»

Vi fikk et intervju med den første som benyttet seg av tjenesten.

Vil du ha et pseudonym?

Kall meg Eirik.

Hei Eirik. Du er den første som har fått testa noe her. Kan du fortelle litt om det?

Tryggere Ruspolitikk søkte frivillige og da tenkte jeg at dette kan være min måte å backe opp prosjektet på. Jeg er kunde nummer en og støtter dette initiativet fult ut.

Hvorfor det?

Mitt inntrykk er at veldig mange som bruker illegale rusmidler ønsker å gjøre det på en mest mulig hensiktsmessig og givende måte. En forutsetning for det er man vet hva man putter i seg. Da er det et stort pluss at en slik tjeneste er på plass. Den kommer til å redde liv, det er jeg sikker på.

Hvem mener du er kundegruppa, eller målgruppa, til denne tjenesten?

Egentlig sånne som deg og meg. Helt normale oppegående og velfungerende mennesker i samfunnet som liker alternative rusmidler fremfor alkohol men som ikke kan stå fram med det på grunn av forbudspolitikken vi har i Norge. Mitt inntrykk er at de aller fleste som bruker ulovlige rusmidler ikke har problemer med egen bruk, men at de ønsker at bruken skal være så trygg som mulig. De opplever at rusmidlene de bruker er en berikelse i livet. Man må erkjenne at slik rusbruk finnes. Derfor handler det om å gjøre det på en tryggest mulig måte.

Er det noen opplevelser du selv venner eller bekjente har hatt som kunne vært unngått hvis et tilbud som dette hadde vært her tidligere?

Vi har vært heldige og har ikke hatt noen veldig dårlige opplevelser. Samtidig er vi i mitt miljø veldig nøye med å ta de skadeforebyggende tiltakene vi kan. Vi forbereder oss ved å hydrere og spise godt. Brukerdosene veier vi nøyaktig opp og vi planlegger når vi skal innta stoffet og eventuelt påfyll så vi ikke blir overivrige og tar for mye. Men det var en skikkelig aha-opplevelse og komme hit å få testet noe jeg trodde var mdma, men som viser seg å være noe helt ukjent.

Er det noe du ønsker å si helt til slutt?

Jeg vil oppfordre alle som kan til å støtte dette initiativet her. Jeg er helt sikker på at det vil komme til å redde liv og kommer til å gjøre livet tryggere for veldig mange som i dag bruker rusmidler.

Link til https://rusopplysningen.no/

Link til Tryggere Ruspolitikk https://www.rusreform.no/