Her kan du se den innholdsrike lanseringen av ny Switchfolder og -film!

Switch er sammen med nalokson og førstehjelp noen av hovedpilarene i Nasjonal overdosestrategi, men har kommet litt i bakgrunnen. Dette vil vi gjøre noe med! Webinaret var et samarbeid mellom Korus Oslo og Seraf. Filmen og folderen finner du her.

Program 31. mai 2021

  • Velkommen ved Philipp Lobmaier ved SERAF
  • Espen Freng ved Helsedirektorat forteller om Switch-kampanjen i forbindelse med Nasjonal overdosestrategi
  • Kristin Hanoa ved Folkehelseinstituttet snakker om hvorfor brukere velger injisering fremfor inhalering
  • Tonje Jevari Foreningen for Human Narkotikapolitikk introduserer Switchfilmen
  • Mariann Henriksen ved Dalsbergstiens hus introduserer Switchfolder
  • Helene Nilsen og Hanne Langaas ved Brukerrommene i Bergen og Oslo snakker om sine erfaringer med røykerom
  • Åse Odland ved Funkishuset Sandnes snaker om erfaringer med Switch
  • Desiree Eide ved SERAF snakker om ulik inntaksmåte, ulik risiko
  • Avslutning ved Silje Finstad, overdosekoordinator i Velferdsetaten Oslo kommune