Minneord om Kari Åkre 

Tekst: Martin Blindheim, Foto: Brittelise Bakstad

Vår nære venn og kollega Kari Åkre sovnet stille inn om morgenen 25 oktober med familien rundt seg. Hun ble 59 år gammel. 

Kari hadde et stort hjerte for alle som slet med rusmiddelproblemer. I Helsedirektoratet arbeidet hun med arbeidsoppgaver på rus og psykisk helsefeltet. Før hun begynte i direktoratet, jobbet hun blant annet i Nesodden kommune, også der med oppgaver på rusmiddelfeltet. 

Vi husker Kari særlig for innsatsen i det overdoseforebyggende arbeidet som hun var med å starte opp i 2013 og som hun hadde en sentral rolle i helt til sykdommen tvang henne til å slutte å arbeide. 

Kari vil bli husket som et gjennomført vennlig menneske, for sin klokskap, for sin glade latter og sitt smittende humør.  

Vi lyser fred over Karis minne.

  

Martin Blindheim og Jeanette Rundgren