Overdoser på grunn av reseptbelagte smertestillende legemider 2010-2018

Av: Bjørnar Bergengen, Spesialkonsulent KORUS Oslo

Linn Gjersing og Ellen Amundsen har sammenlignet overdosedødsfall der heroin er dødsårsaken med overdødsfall som skyldes reseptbelagte smertestillende medikamenter i perioden 2010 til 2018. I denne perioden kom det en økning i antallet personer som døde av en overdose, som skyldtes reseptbelagte smertestillende medikamenter. Siden 2016 er de fleste overdosedødsfallene forårsaket av denne typen medikamenter. I 2016 ble blåreseptforskriften endret slik at fastleger kunne skrive ut opioider på blå resept til pasienter med langvarige, sterke smerter.  

Gjersing og Amundsen fant flere forskjeller mellom de som døde av en overdose reseptbelagte legemidler, og de som døde av en overdose heroin. I den første gruppen var det blant annet en høyere andel kvinner, en høyere andel personer over 50 år, de hadde høyere inntekt, og det var flere i denne gruppen med smertetilstander som kunne skyldes ryggproblemer, ulykker eller skader. Gjersing og Amundsen mener dette indikerer et behov for å finne intervensjoner som kan forebygge overdosedødsfall i denne gruppen.  

Artikkelen heter Increasing trend in accidental pharmaceutical opioid overdose deaths and diverging overdose death correlates following the opioid prescription policy liberalization in Norway 2010–2018.

Den er publisert i tidsskriftet International Journal of Drug Policy og kan lastes ned her