Opioidrelaterte dødsfall i Norge 2000-2019

Av: Bjørnar Bergengen, Spesialkonsulent KORUS Oslo

Hilde Marie Erøy Edvarden og Thomas Clausen har skrevet artikkelen Opioid related deaths in Norway 2000-2019. Basert på obduksjonsdata undersøker de hva som har vært de vanligste opioidene i overdosedødsfall i Norge i perioden fra 2009 til 2019. Fra 2000 til 2003 var det en betydelig nedgang i antallet overdosedødsfall i Norge, mens tallene i de påfølgende årene stort sett har vært stabile. I løpet av årene som ble undersøkt i denne studien har gjennomsnittsalderen for de som dør av en overdose økt med ti år fra 33 år til 43 år.

I studien ble det oppdaget at antallet overdosedødsfall som ikke involverte noen illegale stoffer har økt i løpet av de årene studien så på. Dette betyr at det er flere i dag som dør av overdoser som skyldes reseptbelagte legemidler enn det var tidligere. Forskerne vet ikke om medikamentene som har forårsaket disse overdosene er skaffet på utskrevet resept eller fra det illegale markedet.

Undersøkelsen viste videre at det er flest yngre menn som dør av overdoser som skyldes ulovlige rusmidler. Overdoser som skyldes LAR-medikasjon forekommer mest blant middelaldrende personer, og er jevnt fordelt mellom kvinner og menn. Blant personene som døde av en overdose, som skyldtes reseptbelagte legemidler var andelen godt voksne kvinner høyere enn den var for de andre stoffgruppene. Edvardsen og Clausen mener det er viktig å få overdoseforebyggende tiltak som er rettet mot personer som bruker opioide legemidler.  

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Drug and alcohol dependence. Link til komprimert versjon av artikkelen her