Ny forskningsartikkel om det norske nalokson-prosjektet 

Av: Bjørnar Bergengen, Spesialkonsulent KORUS Oslo

Utdeling av nalokson nesespray til personer som selv bruker narkotiske stoffer gjøres flere steder rundt om i verden som et forsøk på å redusere antallet dødelige overdoser. I Norge begynte utdelingen av nalokson nesespray i 2014, og var en del av Nasjonal overdosestrategi. Målgruppen var personer som brukte narkotiske stoffer. I tillegg ble nalokson delt ut til venner og familiemedlemmer av brukere, til ansatte i fengsler, utekontakter og ansatte i væresteder og lavterskelinstitusjoner.

En nylig publisert studie beskriver hvem som har tatt imot nalokson, og hva som ble gjort etter en overdosehendelse. Studien ser også på ulike faktorer som er assosiert med bruk av nalokson. Fra deltakerne i undersøkelsen ble det rapportert om 1282 overdosesituasjoner. I de aller fleste tilfellene overlevde den som hadde tatt overdosen. Deltagerne i studien, som selv var i en risikogruppe for overdose var fullt i stand til og villige til å gripe inn når andre overdoserte.

Forskerne som har gjennomført studien mener mottagere av nalokson som selv bruker narkotiske stoffer kan ha god nytte av å få en opplæring i forebygging av overdoser.  Videre mener forskerne at nalokson bør gjøres tilgjengelig for andre relevante brukergrupper. Her trekker de særlig frem personer som får utskrevet smertestillende opioider fra lege.  

Artikkelens heter: Risks and overdose responses: Participant characteristics from the first seven years of a national take-home naloxone program. Den er publisert i tidsskriftet Drug and alcohol dependence. 

Den er skrevet av Øystein Bruun Ericson, DesireeEide, Philipp Lobmaier og Thomas Clausen, og den kan lastes ned her.