Overdoser kan forebygges 

Av: Turi Traaen, spesialkonsulent KORUS Oslo

Overdoser kan både føre til tap av menneskeliv, og til kognitive skader. Det er mulig å redusere risiko for overdoser ved å endre måten man bruker rusmidler på, men det krever kunnskap om hva som er risikabel bruk og hvordan man kan bryte vaner. Da må vi snakke om overdoser. 

Å snakke om overdoser er viktig både forebyggende og i etterkant av en eventuell overdose. Vi ønsker at denne håndboka brukes i kommunene blant alle som snakker med personer som bruker rusmidler. 

KORUS Oslo, KORUS øst, og RVTS øst har utviklet håndboka på oppdrag fra helsedirektoratet. 

Håndboka inneholder kortfattet informasjon om hva en overdose er, hva risikofaktorer for overdose er og informasjon om overdoser og selvmordsatferd. Det er også en god del praktiske tips og eksempler til hvordan man kan starte og gjennomføre overdoseforebyggende samtaler.  

https://korusoslo.no/2023/01/04/handbok-i-overdoseforebyggende-samtaler-er-lansert-2/ 

  

Ta kontakt med ditt lokale KORUS for å bestille håndboka.