Mistanke om protonitazen i Oslo før jul

Av: Bjørnar Bergengen, spesialkonsulent KORUS Oslo

I november i fjor kom det meldinger om at et nytt og særdeles potent opioid var i omløp i Norge. Oslo Universitetssykehus sendte da ut en advarsel om at det syntetiske opioidet protonitazen for første gang var påvist i Norge.

Ved Haukeland universitetssykehus i Bergen oppdaget de i midten av november at en ikke-dødelig overdose skyldtes protonitazen. Stoffet var inntatt gjennom en nesespray. Dagen etter oppdaget Oslo universitetssykehus det samme stoffet under obduksjonen av en ung mann fra nedre Romerike som hadde dødd av en overdose i oktober.   

Protonitazen er et av flere syntetiske Benzimidazol-opioider. Det mest kjente av disse er Etonitazene som først ble syntetisert i 1957. Det første dødsfallet man vet skyldes et opioid av denne kategorien fant sted på Sunnmøre rett før julen i 2021.  

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Ola Røed Bilgrei opplyser om at de har fulgt saken nøye, og at det ikke har blitt oppdaget noen flere tilfeller av dette opioidet i Norge. Både Tollvesenet, Kripos og sykehuslaboratorier har fulgt nøye med på dette stoffet. Ingen har oppdaget flere tilfeller siden i november i fjor.

Bilgrei orienterer om at det finnes indikasjoner på at stoffet ble inntatt i form av nesespray. Det kan tyde på at de som døde har fått et annet stoff enn de var klar over at de skulle få. Han legger til at det er økt bekymring for stoffet i andre europeiske land, og trekker frem Sverige og særlig Estland.  

Link til artikkel om protonitazen i Helsebiblioteket her.

Link til advarselen fra Oslo universitetssykehus her.

Link til nyhetsartikler om stoffet her og her.