Forebygge overdoser-konferansen 2022 

Tekst: Marte Kristin Helle, Seniorrådgiver Korus Stavanger 

Torsdag 8. september 2022 ble Forebygge overdoser-konferansen arrangert for åttende gang. Konferansen ble arrangert på Clarion Hotel Energy i Stavanger med rundt 170 fysiske deltagere, i tillegg til over 200 digitale. Det var stor interesse for årets konferanse og den fikk mye lokal medieomtale.  

Statsforvalter Bent Høie åpnet konferansen, etterfulgt av ti dyktige foredragsholdere. Det overordnede temaet for konferansen var «hvordan kan overdoser forebygges?», og i år var oppmerksomheten rettet særlig mot de unge. En av dem som snakket om dette var seniorrådgiver Sven Gustafsson fra KORUS Stavanger. Han er ansvarlig for Ungdata-undersøkelsen i Rogaland, og snakket blant annet om ungdommens holdninger til ulike rusmidler. En annen som snakket var Lisbeth Skibenes, leder for mottak- og oppfølgingssenter for unge (MO-Ung) i Stavanger kommune. Hun trakk frem utfordringer de har støtt på, og erfaringer de har gjort seg i arbeidet med de unge.  

Under konferansen var det også andre problemstillinger og fokusområder som ble løftet fram. Psykologspesialist Lisa Stokkeland fra Kronstad DPS Helse Bergen snakket om traumer som risikofaktor, ruskonsulent Birgitte Nathalie Idsø fra Helse Stavanger tok oss gjennom hva som skjer etter en overdose og Lillian Bruland Selseng, prosjektleder for End-prosjektet, snakket om det å være etterlatt når en har egne rusutfordringer.  

Målet med denne konferansen er å øke kunnskapen om overdoseforebyggende tiltak gjennom erfaringer, prosjekter og forskning, og er et samarbeid mellom KORUS Stavanger, Statsforvalteren i Rogaland, Stavanger kommune, Funkishuset i Sandnes, Sandnes kommune, A – larm og Helse Stavanger.  

Konferansen kan ses i sin helhet her 

 

Overdosekonferanse 2021 (vimeo.com)