Ernæring og rus – ny brosjyre!

Mat er livsviktig!

God ernæring er viktig for at både kropp og sinn skal fungere optimalt. Når rusen bestemmer, er det ikke alltid lett å få i seg det man trenger.
Samtidig er mat mer enn næringsstoffer. Det å spise med andre er noe grunnleggende sosialt. Mat kan gi tilhørighet og trivsel, men det kan også være skambelagt og vanskelig.

Håndbok i ernæring

I samarbeid med Frisklivssentralen bydel Frogner har KORUS Oslo laget en håndbok i ernæring og rus for Frisklivssentraler.

Håndboka er ment å bistå ansatte i møte med deltakere med rusutfordringer. Håndboka er delt opp i én generell del om ernæring og rus og én del om hvordan ansatte på Frisklivssentralene kan bruke allerede sine eksisterende spørreskjema for å fange opp utfordringer rundt ernæring, hva de selv kan gjøre og når de bør koble inn spesialisthelsetjenesten.

Vil du vite mer?

Last ned brosjyren Korus ernæring og rus, eller kontakt turi.traaen@vel.oslo.kommune.no om du ønsker den tilsendt eller har spørsmål om ernæring og rus.