Håndbok i overdoseforebyggende samtaler

Å snakke om overdoser er viktig både forebyggende og i etterkant av en eventuell overdose. Vi ønsker at håndboka brukes i kommunene blant alle som snakker med personer som bruker rusmidler.

Håndboka er ment som en verktøykasse hvor man kan lese om risikofaktorer for overdose, hvorfor det er viktig å snakke om overdoser og om selvmordsatferd og overdoserisiko. Boka kan brukes før eller under samtalen.

I denne filmen får du vite litt mer om hvorfor det er viktig med overdoseforebyggende samtaler, og hvordan man gjennomføre disse.

Overdoser kan forebygges

Overdoser kan både føre til tap av menneskeliv, og til kognitive skader. Det er mulig å redusere risiko for overdoser ved å endre måten man bruker rusmidler på, men det krever kunnskap om hva som er risikabel bruk og hvordan man kan bryte vaner. Da må vi snakke om overdoser!

Her kan du laste ned en digital versjon av håndboken!

Vil du vite mer, eller ønsker du å få tilsendt fysiske eksemplarer av håndboka? 

Ta kontakt med Turi.traaen@vel.oslo.kommune.no