Pårørende og etterlatte av rus – en glemt gruppe?

“I dag var det en som spurte om hvordan det var å være søsteren til broren min. Det satte meg helt ut – på en god måte.”
– Pårørende i samtale med Frelsesarmeen.

Oslo ønsker å bli verdens beste by å være pårørende i, står det i Oslostandarden for pårørendesamarbeid. Arbeidet med pårørende- og etterlatte av rusavhengige er sammensatt og komplekst. Både etterlatte og pårørende opplever skam og stigma, og det har kommet sterke signaler om at begge gruppene opplever at de for ofte ikke får den hjelpen og støtten de har behov for. Vi inviterte derfor til en fagdag der 100 personer deltok.

Vi ønsket å finne ut av:

  • Hva sier pårørende- og etterlatte om sine behov i møte med hjelpeapparatet?
  • Hva ser tjenestene som jobber på feltet at hjelpeapparatet trenger for å imøtekomme dette?

De ulike innleggene viser et sammensatt felt, der mange føler seg alene. Det er også viktig å huske på at dette ikke er en ensartet gruppe, de har individuelle behov, og at det er viktig å spørre, være åpen, og stille de vanskelige spørsmålene. Av og til er det kanskje heller ikke en samtale som trengs, men praktisk hjelp.

Programmet inneholdt tema som:

  • Oslostandard for pårørendesamarbeid
  • Hvordan kan KORUS Oslo bidra?
  • Gode eksempler fra praksisfeltet
  • Hva hadde jeg trengt som etterlatt?
  • END-studien
  • Brukerne som etterlatte
  • Panelsamtale

Velferdsetatens direktør Guri Bergo i panelsamtale sammen med Monika Alvestad Reime fra END-studien, Mariann Henriksen fra Dalsbergstien hus og Komal Preet Khehra fra bydel Stovner.

Jacqueline Sæby fra Helsedirektoratet presenterte Nasjonal pårørendeveileder, og prosjektleder Kristin Skutle fra Helseetaten presenterte Oslostandard for pårørendesamarbeid.

Gode eksempler fra praksisfeltet fikk vi fra Tonje Olafsen og Tanya Knøsen fra Pårørendehuset som er en del av Frelsesarmeens rusomsorg, og fra Komal Preet Khehra som arbeider i bydel Stovner.

Komal Preet og Tina Kristoffersen. Foto: Bjørnar Bergengen

Mariann Henriksen fortalte om hvordan de møter etterlatte-problematikken på Dalsbergstien hus. Tina Kristoffersen som er miljøterapeut og erfaringskonsulent fra Bydel Nordre Aker fortalte om hva hun hadde trengt som etterlatt. Fra Bergen kom Kristine Berg Titlestad og Monika Alvestad Reime som fortalte om forskningen de gjør i END-studien (Etterlatte etter narkotikarelatert død).