Kombinert bruk av anabole steroider og rusmidler hos norske kvinner

Bruk av anabole steroider og andre dopingmidler er langt mer utbredt blant menn enn den er blant kvinner. Kvinners bruk av denne typen stoffer er langt mindre studert enn menns bruk av disse stoffene. Studier har vist at mannlige brukere av anabole steroider ofte også kan ha en omfattende bruk av alkohol og narkotiske. Det er lite kunnskap om det kan finnes lignende bruksmønstre hos kvinner som bruker anabole steroider. I artikkelen Double trouble? A mixed methods study exploring experiences with combined use of anabolic-androgenic steroids and psychoactive substances among women presenterer Ingrid Amalia Havnes, Marie Lindvik Jørstad og Astrid Bjørnebekk resultatene fra en studie gjort blant 16 norske kvinner som bruker eller har brukt anabole steroider og andre dopingmidler. Målet med studien er å undersøke livstidsbruk og problematisk bruk psykoaktive stoffer (alkohol og narkotiske stoffer) og anabole androgene steroider, hvilke erfaringer deltagerne i studien har med slik bruk, og hvordan bruken av prestasjonsfremmende stoffer som anabole steroider kan fungerer sammen med bruk av alkohol og narkotiske stoffer.

Ut over at det var en klar sammenheng mellom bruk av anabole steroider og problematisk bruk av psykoaktive stoffer var det vanskelig å se noen tydelige bruksmønstre blant kvinnene som deltok i studien. Noen unngår bruk av psykoaktive stoffer når de bruker anabole steroider, noen opplever at bruken av steroider og rusmidler ikke har noe med hverandre å gjøre mens andre igjen oppgir at bruken av narkotiske stoffer er knyttet til bruken av steroider. Mange av kvinnene oppga at de særlig brukte amfetamin. En deltager opplyste at hun begynte å bruke anabole steroider i forbindelse med at hun var innlagt for behandling av rusavhengighet.

Tolv av kvinnene  hadde minst en gang i livet brukt narkotiske stoffer. Hos halvparten av kvinnene ble det ikke funnet noen problematisk bruk av verken anabole steroider eller psykoaktive stoffer. Hos de åtte resterende deltagerne i undersøkelsen ble det funnet ulike former for avhengighet og problematisk bruk. Tre av kvinnene viste avhengighet av både anabole steroider og narkotiske stoffer, to av kvinnene hadde en avhengighet av anabole steroider, en kvinne var avhengig av anabole steroider, narkotiske stoffer og alkohol, en annen kvinne var avhengig av anabole steroider og alkohol og til sist var det en kvinne som var avhengig av narkotiske stoffer.

Artikkelforfatterne konkluderer med at en bruk av både anabole steroider og psykoaktive stoffer medfører økt risiko for å utvikle avhengighet av begge deler. Videre at påkjenningene med å være i en rusbehandling kan få noen pasienter til å begynne å bruke anabole steroider. Derfor er det et viktig grep for en god rusbehandling å undersøke nåværende eller tidligere bruk anabole steroider, og bli bedre til å undersøke ruspasientenes opplevelser av eget kroppslig velvære.

Artikkelen er publisert i tidsskrifter Performance Enhancement and Health.

Double trouble? A mixed methods study exploring experiences with combined use of anabolic-androgenic steroids and psychoactive substances among women | Elsevier Enhanced Reader