Bruk av anabole steroider og ADHD

Personer som er diagnostisert med ADHD har en forhøyet risiko for å misbruke rusmidler. Tilstanden er også knyttet til psykiatriske og kognitive problemer der sannsynligheten for disse øker med alvorlighetsgraden til og antallet av ADHD-symptomer. Forekomsten av ADHD er noe høyere blant personer som er aktive idrettsutøvere enn blant den generelle befolkningen. Emilie Kildal, Bjørnar Hassel og Astrid Bjørnebekk presenterer i artikkelen ADHD symptoms and use of anabolic androgenic steroids among male weightlifters resultatene fra en undersøkelse gjort blant 134 personer som trente styrke. 72 av disse brukte anabole steroider mens de resterende 62 personene utgjorde en kontrollgruppe som ikke brukte anabole steroider.

Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom gruppene i forhold til alder eller høyde, mens gruppen som brukte steroider veide mer, og selv om de brukte mindre tid på styrketrening hadde de en høyere personlig rekord i benkpress. Gruppen som ikke brukte anabole steroider hadde gjennomsnittlig en høyere utdannelse og høyere IQ enn gruppen som brukte anabole steroider. Personene som brukte anabole steroider hadde et lavere alkoholkonsum enn kontrollgruppen, mens tobakksbruken var høyere blant de som brukte enn blant de som ikke brukte anabole steroider. Bruken av angstdempende medikamenter og antidepressiva var høyere blant de som brukte anabole steroider.

Det var flere blant de som brukte anabole steroider som også hadde symptomer på ADHD. Dette får forskerne til å anta at den økte risikoen for skadelig bruk av rusmidler som er funnet blant personer med ADHD også kan omfatte bruk av anabole steroider. Selv om den metodiske fremgangsmåten for denne studien ikke kan avgjøre om symptomene på ADHD er medvirkende årsak til bruken eller en konsekvens av bruken av anabole steroider, mener artikkelforfatterne at tre observasjoner peker mot den første antagelsen som mest sannsynlig. For det første var det ikke noe som tydet på at økt eksponering for anabole steroider gjennom lang tids bruk økte mengden av ADHD-symptomer. Videre at jo mer alvorlige ADHD-symptomene var, jo tidligere begynte bruken av anabole steroider. Til sist så var det ikke noe i undersøkelsen som pekte i retning av at ADHD-symptomene ble forverret av bruken av anabole steroider.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

ADHD symptoms and use of anabolic androgenic steroids among male weightlifters