For å følge opp personer med rus- og psykiske helseproblemer er det lurt å ha tydelige rutiner for når og hvem som skal innhente ulike typer opplysninger, og kompetanse i å kunne vurdere dem.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, ROP, har derfor utviklet håndboken Snakk om ROP for kommunene, hvor målet er å bidra til å bedre nasjonal minimumsstandard på kartlegging.

  • Hvilke verktøy anbefales?
  • Hvordan kan du få til  gode kartleggingssituasjoner?
  • Hvordan du kan legge til rette for god oppfølging?

Dersom ditt tjenestested trenger veiledning eller rådgivning om kartleggingsverktøy, ta kontakt med oss i KORUS Oslo.

Her finner du en videoserie om samme tema.

Her finner du håndboken om kartlegging.

Her har du en rekke ulike kartleggingsverktøy.